Click here for English text


Inleiding
Reeds in 2004 maakte ik de eerste versie van deze 2-cilinder vlamhapper; klik hier voor de betreffende pagina. Deze motor loopt wel goed maar alleen als het aandrijfsysteem voor de twee schuifkleppen goed gemaakt is en ook goed is afgesteld. Maar het ontwerp van dit aandrijfsysteem was tamelijk complex en het was vooral ook behoorlijk lastig om het goed af te stellen. Het is een kritisch element in het ontwerp waar nogal wat modelbouwers over struikelden voor zover ik daar terugmeldingen over ontving.
Na tien jaar heb ik deze vlamhapper weer eens uit de kast gehaald om te proberen dit aandrijfsysteem drastisch te vereenvoudigen en daarmee ook te verbeteren. Ik maakte daarbij gebruik van de ervaring die ik opdeed bij een soortgelijke aanpassing van de "Miniatuur Vlamhapper"; klik hier voor de betreffende pagina.

Het aangepaste klepsysteem en het afstellen daarvan.
Onderstaande figuren illustreren het verbeterd systeem:Het origineel systeem met de rechthoekige klepschuiven die met de aparte en dubbel afgeveerde meenemers werden aangedreven is nu dus vervangen door ronde klepschuiven die met simpele en enkelvoudige draadveren mee op en neer worden bewogen. Een hitteschild dat tevens dienst doet als geleider voor de veren voorkomt dat de veren zo heet worden (uitgloeien) dat de veerkracht ervan verloren gaat, iets dat bij het origineel ontwerp ook nog wel een probleem was.

De veren moeten feitelijk de schuiven alleen maar mee nemen met een zo laag mogelijke druk tegen de cilinderkop om de wrijving minimaal te maken. Deze veerdruk moet er alleen voor zorgen dat de schuiven mooi vlak tegen cilinderkop blijven lopen bij het op en neer gaan hetgeen een kwestie is van de veren met de juiste afmetingen maken en ter plekke in de goede vorm buigen. Deze veerdruk zelf is nauwelijks of niet of belangrijk voor het goed afdichten omdat het afdichten van de kleppen geheel het gevolg van het feit dat de buitenlucht de schuiven tegen de cilinderkop drukt als er in de cilinder een onderdruk ontstaat als gevolg van de afkoeling van de naar binnen gezogen vlamgassen, mits de schuif op dat moment ook mooi vlak tegen de cilinderkop staat.

Behalve dat met deze lichte veerdruk de wrijvingen minimaal zijn worden de schuiven daardoor ook iets van de cilinderkop gedrukt precies op het moment dat er in de cilinder weer overdruk ontstaat als de zuiger de afgekoelde gassen weer tot atmosferische druk heeft samengedrukt. De afgekoelde gassen ontsnappen dan langs de schuiven zodat die ook als overdruk ventiel werken waardoor het afstellen ook belangrijk minder kritisch is geworden.
Als de schuiven de vlamgaten goed afsluiten is dit ontsnappen van lucht langs de schuiven goed hoorbaar met een "puffend" geluid als het vliegwiel handmatig wordt rondgedraaid zonder vlammen voor de cilinderkop. Dit geluid wordt veroorzaakt door de koude compressie van de lucht in de cilinder die de schuiven wat van de cilinderkop wegdrukt tegen de lichte veerdruk in; zie ook het demo gedeelte van de video rechts boven op het rechter frame van deze pagina.

Vanwege de ronde vorm van de schuiven heb ik de slag ervan iets moeten vergroten waarvoor ik de nokschijven die de tuimelaars aandrijven een weinig moest aanpassen. Als de schuiven in hun onderste positie staan moeten de schuiven de vlamgaten ca. 1 mm overlappen voor een goede afdichting. Als de schuiven in hun bovenste positie staan zullen de vlamgaten dan voor ca. 3/4 geopend zijn.

Het is aan te bevelen de motor eerst met slechts 1 zuiger/cilinder combinatie af te stellen en aan de praat te krijgen met in acht name van al het bovenstaande. Dit omdat het best kan zijn dat de ene helft van de motor goed staat afgesteld maar de andere helft nog niet en dan loopt deze motor meestal ook niet omdat de goede helft de ballast van de ander helft (die geen arbeid levert) mee moet nemen. Demonteer dus bij dit enkelvoudig afstellen en aanlopen de andere zuiger inclusief zijn tuimelaar met schuif. De motor kan namelijk ook heel goed lopen met slechts 1 zuiger mits je de ballast van de andere helft weg haalt.
Als de motor met de ene helft goed is afgesteld en loopt moet dezelfde procedure ook worden uitgevoerd met de andere helft waarbij je ook weer de andere kant demonteert. Als de motor ook daarmee loopt moet je beide helften monteren en dan zal deze vlamhapper er als een razende vandoor gaan.


Het resultaat van deze verbeterde schuif aandrijving.
Behalve dat deze schuif aandrijving aanzienlijk simpeler te maken is heeft die ook het voordeel dat het afstellen daarvan ook behoorlijk eenvoudiger en eenduidiger geworden is geworden. Dit maakt dat de motor veel betrouwbaarder is dan zijn voorganger en het steeds opnieuw nastellen van de schuiven is nu overbodig is geworden.

De motor loopt met ca. 1000 toeren per minuut nadat de water condens van de vlammen in de cilinder na ca 1 minuut verdwenen is. Deze condensatie bij het opstarten treedt bij iedere vlamhapper op en verhindert het goed lopen in die eerste minuut.

Het verdient aanbeveling om alcohol 94 tot 96% te gebruiken in plaats van huishoud spiritus omdat de alcohol vlam heter is en minder vervuiling van de zuiger en de cilinder boring veroorzaakt dan huishoud spiritus; dit geldt overigens voor alle vlamhappers.


Tekening pakket.
Van deze 2-cilinder MK2 versie heb ik een nieuw CAD tekening pakket gemaakt dat beschikbaar is voor eenieder die daarin geinteresserd is; klik hier voor een aanvraag daarvoor.
 

 

Prachtige replica Steve Johnson:

Mooie replica van "James":

Mooie replica van
Cristobal Jaramilo: